Llistat de material per a muntar la placa
S4A Programming Learning Board

12 x R 1K
6  x R 10K
8  x Leds (de 3mm o 5mm)
1  x D 1N4148
1  x D Schottky de potència (SB160)
1  x C 100nF
4  x Polsadors
1  x Connector 4x2 per a cable pla
2  x Connector 5x2 per a cable pla
Tira de pins mascle (9x2pins, 1x3pins, 2x4pins, 1x5pins, 1x7 pins)
Tira de pins femella (2x15pins) per l'Arduino Nano
Tira de pins femella (1x2pins i 1x3pins) per a components (estil sòcol tornejat)
Tira de pins femella colzada (2x3pins i 1x5pins)
2  x Jumpers
1  x Connector polaritzat de 2 pins
4  x Connector polaritzat de 3 pins
1  x Regleta bornier amb 2 cargols
1  x Placa de circuit imprès